Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΑνεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας

Σχετικά Videos

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

  → Τι εννοούμε με τον όρο ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας;

Η ιγνυακή αρτηρία βρίσκεται στην περιοχή όπισθεν του γόνατος που ονομάζεται ιγνυακός βόθρος. Με τον όρο ανεύρυσμα, εννοούμε την μόνιμη εντοπισμένη διάταση ή διεύρυνση της ιγνυακής αρτηρίας μεγαλύτερης τουλάχιστον κατά 50% της υπόλοιπης φυσιολογικής αρτηρίας του ίδιου ατόμου. Η φυσιολογική της διάμετρος είναι τα 7-10χιλ. Η αναλογία είναι 95% άνδρες και 5% γυναίκες. Τα ανευρύσματα ιγνυακής αρτηρίας είναι αμφοτερόπλευρα στο 50-60% των περιπτώσεων και αποτελούν το 75% των περιφερικών ανευρυσμάτων στα κάτω άκρα.

→ Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την δημιουργία και εξέλιξη ενός ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας;

Οι παράγοντες που εννοούν την δημιουργία και εξέλιξη ανευρύσματος στην ιγνυακή αρτηρία είναι το ανδρικό φύλο, η αύξηση της ηλικίας, το ιστορικό ανευρυσμάτων σε άλλες περιοχές(κοιλιακή αορτή, λαγόνιες και μηριαίες αρτηρίες), το σύνδρομο παγίδευσης της ιγνυακής αρτηρίας που προκαλεί μεταστενωτική διάταση. Άλλες αιτίες είναι το αμβλύ και διατιτραίνων τραύμα που προκαλούν ψευδή ανευρύσματα(παρουσία μόνο του εξωτερικού χιτώνα της αρτηρίας), η παρουσία αναστομώσεων από αρτηριακές παρακάμψεις στα κάτω άκρα καθώς και λοιμώδεις αιτίες.

→ Γιατί είναι απειλητικό ένα ανεύρυσμα της ιγνυακής αρτηρίας;

Τα ανευρύσματα της ιγνυακής αρτηρίας μπορούν να προκαλέσουν θρόμβωση της αρτηρίας και διακοπή της αιμάτωσης του κάτω άκρου, περιφερική εμβολή από θρόμβο που βρίσκεται στο εσωτερικό του ανευρύσματος καθώς και ρήξη.

→ Ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζεται ένα ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας;

ανευρυσμα ιγνυακης αρτηριαςΤα ανευρύσματα της ιγνυακής αρτηρίας στο 37.5% των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματικά ενώ συμπτωματικά είναι σε ποσοστό από 50-85%. Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η θρόμβωση του ανευρύσματος που παρατηρείται στο 25-55% των ασθενών και μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία του κάτω άκρου (είτε με την μορφή οξείας ισχαιμίας είτε σαν χρόνια ισχαιμία και διαλείπουσα χωλότητα). Διαφορετικά μπορεί επίσης να παρατηρηθεί αποκόλληση θρόμβων από το ανεύρυσμα και περιφερική εμβολή. Στις περιπτώσεις αυτές η ισχαιμία μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό του σκέλους. Η ισχαιμία σαν σύμπτωμα εκδηλώνεται στο 50% των περιπτώσεων, ακολουθεί η συμπίεση της φλέβας και του νεύρου στον ιγνυακό βόθρο(πίσω από το γόνατο) 6-25% και τελευταία ακολουθεί η ρήξη του ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας στο 2-7% των περιπτώσεων.

→ Πως μπορώ να γνωρίζω την ύπαρξη ενός ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας και να προλάβω τις καταστροφικές συνέπειες;

Η αναζήτηση σφύξεων στον ιγνυακό βόθρο από τον ιατρό μπορεί να εντοπίσει αυξημένη ένταση στις σφύξεις και πιθανό ανεύρυσμα στην ιγνυακή αρτηρία. Οι ασθενείς με συνοδά ανευρύσματα σε άλλες περιοχές όπως κοιλιακή αορτή, λαγόνιες, και μηριαίες αρτηρίες πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα(Triplex) αρτηριών των κάτω άκρων, όπως επίσης και στην ανεύρεση ανευρύσματος σε μία από τις δύο ιγνυακές αρτηρίες για τον αποκλεισμό αμφοτερόπλευρων ανευρυσμάτων (50-60% των περιπτώσεων).

→ Πότε έχει ένδειξη για αντιμετώπιση ένα ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας;

Όταν ένα ανεύρυσμα είναι ασυμπτωματικό και μικρότερο από 2εκ. χρήζει παρακολούθησης. Στην περίπτωση που είναι μεταξύ 2-3εκ και ο ασθενής χαμηλού εγχειρητικού κινδύνου προχωράμε σε επέμβαση διαφορετικά το παρακολουθούμε. Όταν είναι μεγαλύτερο από 3εκ προχωρούμε σε επέμβαση. Στην περίπτωση συμπτωματικού ανευρύσματος και οξείας ισχαιμίας προχωρούμε άμεσα σε επέμβαση, ενώ σε χρόνια ισχαιμία γίνεται προγραμματισμός της επέμβασης.

→ Ποιες εξετάσεις μπορούν να εκτελεσθούν ενόψει χειρουργικής αποκατάστασης ενός ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας;

Η πρώτη εξέταση που κρίνεται απαραίτητη για την μελέτη ενός ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας είναι το υπερηχογράφημα(Triplex) αρτηριών κάτω άκρων. Με την βοήθεια της εξέτασης, μπορεί να υπολογισθεί η διάμετρος του ανευρύσματος, η παρουσία θρόμβου και να μελετηθεί η ροή του αίματος. Άλλη σημαντική εξέταση αποτελεί η αξονική αγγειογραφία που είναι πολύτιμη ενόψει ενός χειρουργείου για την κατανόηση της μορφολογίας του ανευρύσματος, την μελέτη των αγγείων εισροής και εκροής καθώς και για την εγχειρητική στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Πολύτιμες πληροφορίες μπορεί να μας δώσει και η μαγνητική αγγειογραφία.

→ Τι είναι η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση;

Η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση συνίσταται στην εκτομή ή απολίνωση του ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με αυτόλογο μόσχευμα, κατά κύριο λόγο την σύστοιχη μείζωνα σαφηνή φλέβα δημιουργώντας παράκαμψη(bypass). Έχουμε δύο είδη προσπελάσεων την πλάγια και την οπίσθια προσπέλαση. Η πλάγια χρησιμοποιείται στην πλειονότητα(85%) των περιπτώσεων, κυρίως σε μεγάλου μήκους ανευρύσματα ενώ η οπίσθια προσπέλαση σε μικρά και εντοπισμένα.

→ Τι είναι η ελάχιστα επεμβατική ενδαγγειακή μέθοδος;

Στην ελάχιστα επεμβατική ενδαγγειακή μέθοδο γίνεται παρακέντηση της σύστοιχης μηριαίας αρτηρίας με βελόνη και με την βοήθεια συρμάτων οδηγών και καθετήρων διαμέσου θηκαριού τοποθετείται το μόσχευμα μέσα στο αυλό του ανευρύσματος πάντα υπό την καθοδήγηση του ακτινοσκοπικού μηχανήματος και αφού έχει προηγηθεί κατάλληλη προεγχειρητική μελέτη(sizing) του ανευρύσματος με την αξονική αγγειογραφία(CTA).

→ Υπάρχει υπεροχή κάποιας μεθόδου συγκριτικά με την άλλη καθώς και οι ασθενείς χρήζουν μετεγχειρητικής παρακολούθησης;

Η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση φαίνεται ότι είναι ανώτερη σε σχέση με την ελάχιστα επεμβατική μεθόδο, η οποία είναι πρώτη επιλογή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Η παρακολούθηση με υπερηχογράφημα (Triplex) είναι πολύ σημαντική για την παρακολούθηση της βατότητας του μοσχεύματος στις 30 ημέρες, στους 6 μήνες και στο έτος. Σημαντική είναι επίσης η ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου όπως της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερίνης, της διακοπής του καπνίσματος καθώς και την λήψη αντιαιμοπεταλιακών ουσιών.

Αγγειακές Παθήσεις

Ακολουθήστε μας...

demo